Loading...
  • LÅNGSJO: TEATER
  • LÅNGSJO: TEATER
Multidisciplinär scenkonst

LÅNGSJO: TEATER

LÅNGSJO: TEATER

welcome to our site

Långsjö teater grundades 2012, i och med uppsättningen Inanna, ett community-teater projekt som spelades på Vårdinge by, i utkanten av Stockholms län, alldeles nära Långsjön i Sörmland. Den sjö som senare fick ge teatern sitt namn. Teatern flyttade sedan in i Lokstallet i Gnesta och blev på så sätt också Sörmlänning.Vi har vår identitet i den fysiska teatern och är multidisciplinär. Våra sceniska uttryck innefattar berättande, clown, mask, levande musik, kathakali, dans och fysisk teater. Föreställningarna har ofta en improvisatorisk del och en interaktiv del vilket skapar en unik upplevelse av delaktighet hos publiken. Ett av våra kännetecken är att göra grundlig "research" innan varje produktion och arbeta gränsöverskridande med hållbarhetsfrågor genom forskning och scenkonst..Vi producerar scenkonst både för barn och vuxna och vi arbetar också med social- och ekologiska hållbarhetsprojekt.Långsjö teater strävar efter att vara en kreativ plattform öppen för olika typer av produktioner, samarbeten och utvecklingsprocesser.

LÅNGSJO: TEATER website

Produktioner

 

Kalender

 

 

2017.12.20. - Teszt esemény

Leírás:

 

2017.12.20. - Teszt esemény

Leírás:

 

2017.12.20. - Teszt esemény

Leírás:

 

 

Kreativa processer

 

Konst och vetenskap

Vårt arbete med forskare är en central del av vår kreativa process. Framtiden för vår planet, människans relation till naturen i det allt mer accelererande tempot i samhället är en djupt förvirrande verklighet och något som vi bryr oss om djupt. Genom att interagera med forskare så har vi förstått att för att kunna stödja en transformationsprocess så behöver hållbarhetsforskning nå ut, bli hörd och också vara tillgänglig för resten av samhället. Genom att experimentera med alternativa interaktioner mellan vetenskap och samhälle så skapar vi processer där forskare och andra intressenter får möjligheten vara medskapare i att formulera om komplext innehåll till lättförståligare former. Vi arbetar med ett narrativt ramverk och använder olika performativa verktyg så som rörelse och berättande i dessa interaktioner/workshops.

 
Workshops för barn

Vi använder oss främst av två teman när vi gör interaktiva workshops för barn: narrativ och hållbarhets frågor. Vi skräddarsyr workshops för olika åldrar som bygger på stort kreativt deltagande samtidigt som vi lyssnar och utbyter idéer.

Flera av oss har både teoretisk och praktisk pedagogisk kunskap och erfarenhet samt en stor erfarenhet av att arbeta med folk med funktionsnedsättningar. Ni får gärna kontakta oss om ni vill veta mer.
     
Workshops för grupper

Vi har erfarenhet av att skapa och leda processer för olika och blandade grupper av intressenter till exempel Kommunanställda, lärare och forskare. I vårt arbete så använder vi förutom narrativa verktyg teoretiska och praktiska verktyg så som socialt arbete, dramakommunikation, psykologi och pedagogik. Vi skräddarsyr workshops för olika syften till exempel att skapa och förbättra kommunikationen i och emellan grupper, förbereda och skapa visioner eller kartläggning av intressekonflikter och skillnader i tillvägagångssätt.

 
Residens

Vi håller just nu på att utveckla vårt residenskoncept. Vårt mål är att bjuda in konstnärer, främst från scenkonst området, till att använda vår teaterlokal i Lokstallet i Gnesta för research och experiment. Vår vision är att möta, lära och interagera med andra konstnärer och låta publiken uppleva konstnärers skapandeprocess genom provvisningar. Vänligen kontakta oss för mer information.


Vår team

Annika Lykta
Annika Lykta
Läs mer
David Carmel
David Carmel
Läs mer
Johanna Törnqvist
Johanna Törnqvist
Läs mer
Jonatan Ed
Jonatan Ed
Läs mer
Maria Magdolna Beky Winnerstam
Maria Magdolna Beky Winnerstam
Läs mer
Loading...
Nyhetsbrev

Kontakt

Långsjö: teater

Fel i formulär
Sent successfully!

@magdiwinnerstam

+ 46 (0)709 46 57 85

kontakt@langsjoteater.se