UTOMHUSFÖRESTÄLLNING tillsammans med gycklaregruppen TriX | FAMILJ, VUXNA

I era själar

Storslagen eldcirkus som med värme och hjärta bjuder hela familjen på en oförglömlig upplevelse.

I ERA SJÄLAR Visby _4_Foto Felix BerggrenWEB
IMG_2375WEB
I ERA SJÄLAR Visby__3 Foto Felix BerggrenWEB
I ERA SJÄLAR_foto FelixBerggrenWEB

På 100-års jubileet av Khalil Gibrans bok Profeten skapar Gycklargruppen TRiX och Långsjö Teater en storslagen eldcirkus som vilar i Gibrans texter.


En dag när Profeten skådar ut över havet ser han sitt skepp komma med dimman. Innan han far ber folket i staden honom att berätta för dem vad som finns mellan födelse och död. En kvinna stiger fram och säger: ”tala till oss om barnen” och han svarade och sa: “ Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. De kommer genom er men inte från er och fastän de lever hos er tillhör de er ändå inte. Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar ty de har sina egna tankar…”

Berättelsen om Profeten vävs samman med eldens urkraft och musik och sång i folkliga klanger. Texten är allmänmänsklig, ord som ger styrka och tröst, men som också manar till handling och kraft, det går att förändra världen.

Profeten manar till förståelse, kärlek och fred. I oroliga tider kan berättelser och visdomsord sprida tillförsikt och insikt i att vi alla hör ihop och har lika värde som människor.


TURNÉINFO

Målgrupp: Familjeföreställning, Vuxna

Länk till tekniska specifikationer 


TEAM

En samproduktion av Gycklaregruppen TriX och Långsjö teater