SKAPANDE SKOLA

När ni bjuder in Långsjö teater till ett Skapande skola projekt får elever uppleva och testa på teater genom olika scenkonstnärliga metoder. I vårt arbetssätt ingår att ta barns och ungas tankar på allvar och att utgå från deras egna idéer och perspektiv.

METODER


IMPROVISATION - öva sig i olika teatertekniker för att hitta på och skapa i stunden.

BERÄTTANDE - lära sig verktyg för hur man kan skapa en scenisk berättelse.

RÖRELSE OCH RÖST - öva på att gestalta med hjälp av kroppen och rösten.

MASK - testa olika masktekniker, så som clown eller halvmask. 

MUSIK - prova på att skapa enkla ljudbilder och musik.
MÅLSÄTTNING

Vårt mål är att erbjuda eleverna en möjlighet att upptäcka och undersöka teatern som konstform. Vi ser teatern som en forskningsfärd och mötesplats, där den gemensamma konstnärliga processen leder till nya tankar och perspektiv för alla medresenärer. Genom workshops och lärarhandledningar fördjupas den konstnärliga upplevelsen för eleverna.


TILLGÄNGLIGHET

För att bidra till att uppnå vår vision av ett hållbart samhälle är det viktigt för oss att designa erbjudanden så att de i största möjliga grad ska kunna vara tillgängliga för ALLA elever. Det fysiska berättandet som är en stor del av vårt scensprål öppnar dörrar för kommunikation bortom språkliga barriärer. Vi har i det förgångna exempelvis också arbetat med livetolkning av föreställningar för att tillgängliggöra dem för barn med annat modersmål än det svenska. Vi har erfarenhet av arbete mot särskola.  TEMAN

HÅLLBAR UTVECKLING, FÖRÄNDRING OCH KREATIVITET

Genom scenkonstnärliga övningar får eleverna utforska hur förändring kan skapas genom kreativitet och vad förutsättningarna för ett hållbart samhälle skulle kunna vara, med avstamp i de globala målen för hållbar utveckling och/eller i någon av våra föreställningar. 


KÄNSLOR, ROLLER OCH RELATIONER

Med avstamp i våra föreställningar och deras karaktärer sätter vi tillsammans med barnen ord på känslor, låter dem prova på olika roller och reflektera över viktiga relationer i sina liv. Även relationen till naturen kan utforskas. 


KULTUR OCH MÅNGFALD

Genom att blanda in uttryck från olika kulturer i flera av våra föreställningar öppnar vi ett rum där eleverna får uppleva mångfalden i scenkonsten och breddar bilden av vad scenkonst och mänskliga kreativa uttryck kan vara.
ERBJUDANDE


- Föreställningar med uppföljande workshops

- Skräddarsydda workshops utifrån olika teman

- Lärarhandledningar till flera av våra föreställningar


KLICKA PÅ BILDERNA NEDAN FÖR ATT FÅ VETA MER OM ENSKILDA WORKSHOPUPPLÄGG.


DET GÅR OCKSÅ BRA ATT SKICKA ETT MAIL!